iccare.com.vn/

Frequently asked questions

Danh mục

Phương pháp điều trị cơ

 • Giảm co cứng, co thắt cơ.
 • Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
 • Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng
 • đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
 • Tăng cường chuyển hóa.

Giảm co cứng, co thắt cơ.
Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
Tăng cường chuyển hóa.

Giảm co cứng, co thắt cơ.
Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
Tăng cường chuyển hóa.

Giảm co cứng, co thắt cơ.
Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
Tăng cường chuyển hóa.

KHÔNG! Vì:

 • Massage chỉ tạo cảm giác thư giãn và tác động trên lớp cơ nông.
 • Điều trị cơ là điều trị theo dải cơ gây đau tại điểm cơ co cứng, cơ xoắn và có tác động mạnh, sâu những thớ cơ trong cùng.

Thiết bị SHOCKWAVE

 • Giảm co cứng, co thắt cơ.
 • Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
 • Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng
 • đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
 • Tăng cường chuyển hóa.

Gường giảm áp

 • Giảm co cứng, co thắt cơ.
 • Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
 • Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng
 • đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
 • Tăng cường chuyển hóa.

Câu hỏi khác

 • Giảm co cứng, co thắt cơ.
 • Tháo gỡ những sợi cơ xoắn.
 • Tăng lưu thông tuần hoàn -> tăng
 • đào thải chất cặn bã, chất gây viêm.
 • Tăng cường chuyển hóa.

Register for examination

Contact iCCARE today, to get answers to any questions about joints and spine.
  iCCare health care
  Sustainable for the whole family!
  chat zalo call